Barnehøydekonferansen 2018


Les mer
LES MER

22.-23. oktober 2018Oslo Plaza

TEMA: Kunnskap og kjærlighet i praksis


Se oppdatert program 

Påmelding 




Kjære deg som jobber med barn og unge, velkommen til årets viktigste konferanse!


Bruce Perry og Stuart Ablon er to av verdens fremste forskere og praktikere som arbeider med utviklingstraumatiserte barn og unge. Deres forskning og teorier har vært med å revolusjonere fagfeltet, og bidratt til et paradigmeskifte. Vi har endret forståelsen, nå er tiden inne for å endre praksis.

De har utviklet en forståelse og metodikk som gir mening og som virker i praksis. Perry og Ablon vil gjennom konferansen knytte teori til konkrete saker. Konferansen er en unik mulighet til å høre disse to foreleserne i verdensklasse, der Ablon gir konkrete verktøy til terapeutisk arbeid som hviler på Perrys modell for å forstå utviklingstraumer.


Konferansen er godkjent som 16 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening. Den vil også bli søkt godkjent av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.






Forelesere

Dr. Bruce D. Perry

Vil snakke om traumer i et livsløpsperspektiv og hvordan dette påvirker samfunnet vårt. Bruce Perry vil også tematisere hvordan kjærligheten er en viktig endringskraft.Han er grunnlegger av, og nå ”Senior Fellow” ved Child Trauma Academy. Dr. Perry er kjent som en engasjerende og erfaren foredragsholder. Han er verdensledende innenfor forskning på hvordan stress påvirker hjernen og i forhold til forståelsen om at hjernen formes av bruken.




Dr. J. Stuart Ablon

Vil snakke om at ”barn gjør alltid så godt de kan”, og hvordan dette bør være en verdi og holdning i arbeidet med barn og unge. Stuart Ablon var medgrunnlegger av Center for Collaborative Problem Solving, og er direktør ved Think:Kids, Massachusetts General Hospital. Han er en engasjerende og dyktig foredragsholder fordi han evner å gjøre fagstoff svært praksisnært i forhold til barn og unge som sliter med å mestre hverdagen. Han er nylig plassert som nummer 5 på listen over verdens topp rangerte foredragsholdere på den akademiske arenaen.




Dag Nordanger

Psykologspesialist, dr. Psychol ved RVTS-vest og professor II ved Høgskolen på vestlandet. Nordanger har skrevet en mengde vitenskapelige artikler i tillegg til fagboken Utviklingstraumer (2017), sammen med Hanne Braarud. Nordanger har en unik evne til å presentere fagstoff på en engasjerende og lettfattelig måte. Han vil presentere noe av det nevrobiologiske grunnlaget for moderne traumebehandling.




Kaja Næss Johannessen

Psykologspesialist og prosjektleder ved NKS Østbytunet Behandlingssenter, en døgninstitusjon for barn og unge innen psykisk helsevern. Østbytunet er en NMT-site med 7 sertifiserte NMT-terapeuter. Kaja har siden 2015 ledet prosjektet "Fra ALARM til ro" der målet med prosjektet er å oversette nyere kunnskap om utviklingstraumatisering til praksisendring ved institusjonen og den tilhørende skolen. Hun har jobbet med familievold og utviklingstraumatisering siden 2006 og har tidligere jobbet ved Alternativ Til Vold og RVTS Øst.




Heine Steinkopf

Psykologspesialist og fagleder ved RVTS Sør. Han vil, i samarbeid med Orion, Buskerud Ungdomshjem presentere erfaringer fra implementeringen av Traumebevisst omsorg i en barnevernsinstitusjon for ungdom.






Inspirasjon



Treating Childhood Trauma Oprah Winfrey reports on how trauma plays a role in childhood development and what new methods are being used to help kids who have experienced it.



Ablon - TED

Rethinking Challenging Kids In this video, Dr. Stuart Ablon describes the general tenets of a model of care called Collaborative Problem Solving.




Fra alarm til ro på tunet Etter at Østbytunet behandlingssenter begynte å jobbe med NMT har budsjettet for vindus-knusing rast nedover. Samme vei har det gått med antall tvangsvedtak.




ChildTrauma Academy CTA is a not-for-profit organization based in Houston, Texas working to improve the lives of high-risk children through direct service, research and education.




Think:Kids Think:Kids teaches Collaborative Problem Solving, a revolutionary, evidence-based approach for helping children with behavioral challenges.




Hvorfor må Tore få løpe? Noen barn reagerer på stress og uro ved å løpe vekk når de synes verden blir for vanskelig. Hvorfor er det så viktig – og riktig – at vi som hjelpere, foreldre, fosterforeldre og voksne lar barnet løpe av sted, når vi egentlig ønsker at det skal bli?