Barnehøydekonferansen 2018


Les mer
LES MER
Barnehøydekonferansen

22.-23. oktober 2018Oslo Plaza

TEMA: Kunnskap og kjærlighet i praksis


Se oppdatert program 

Påmelding 
Forelesere

Dr. Bruce D. Perry

Vil snakke om traumer i et livsløpsperspektiv og hvordan dette påvirker samfunnet vårt. Bruce Perry vil også tematisere hvordan kjærligheten er en viktig endringskraft.Han er grunnlegger av, og nå ”Senior Fellow” ved Child Trauma Academy. Dr. Perry er kjent som en engasjerende og erfaren foredragsholder. Han er verdensledende innenfor forskning på hvordan stress påvirker hjernen og i forhold til forståelsen om at hjernen formes av bruken.
Dr. Stuart Ablon

Vil snakke om at ”barn gjør alltid så godt de kan”, og hvordan dette bør være en verdi og holdning i arbeidet med barn og unge.Stuart Ablon var medgrunnlegger av Center for Collaborative Problem Solving, og er direktør ved Think:Kids, Massachusetts General Hospital. Han er en engasjerende og dyktig foredragsholder fordi han evner å gjøre fagstoff svært praksisnært i forhold til barn og unge som sliter med å mestre hverdagen. Han er nylig plassert som nummer 5 på listen over verdens topp rangerte foredragsholdere på den akademiske arenaen.


Inspirasjon


Ablon - TED

Rethinking Challenging Kids In this video, Dr. Stuart Ablon describes the general tenets of a model of care called Collaborative Problem Solving.
Fra alarm til ro på tunet Etter at Østbytunet behandlingssenter begynte å jobbe med NMT har budsjettet for vindus-knusing rast nedover. Samme vei har det gått med antall tvangsvedtak.
ChildTrauma Academy CTA is a not-for-profit organization based in Houston, Texas working to improve the lives of high-risk children through direct service, research and education.
Think:Kids Think:Kids teaches Collaborative Problem Solving, a revolutionary, evidence-based approach for helping children with behavioral challenges.